Missie

CRAC België is een vereniging zonder winstgevend doel.

De vereniging heeft tot taak de autosport op een zo breed mogelijk wijze te bevorderen, van de liefhebbers te verzamelen en de vriendschapsbanden tussen de leden te scheppen en te onderhouden. De leden, informatie en assistentie, te bezorgen in verband met hun gemeenschappelijke passie en ten slotte hun evenementen en ontspanningen aan te bieden zowel op sportief, technisch, artistiek en intellectueel vlak.

De club tracht ook contacten te leggen met andere clubs zowel in het binnenland en buitenland en deel te nemen aan alle mogelijke manifestaties in verband met autosport.

Om dit alles te verwezenlijken, organiseerd CRAC België trackdays in België en het nabijë buitenland, ateliers en evenementen met thema’s zoals rijveiligheid, rijgedrag, restauratie van wagens, het behoud van het automobiel erfgoed en het besturen van oldtimers .

Tijdens deze gevarieerde bijeenkomsten kunnen de deelnemers, in al vertrouwen, vrij hun gedachten en ervaringen uitwisselen.

Deze club richt zich toe zowel aan eigenaars van voertuigen, aan alle piloten (gentleman drivers) alsook aan elke gedreven persoon in motorsport die graag met de andere leden zijn passie wil delen.