Algemene vergadering 2021

Algemene vergadering 2021

Algemene Vergadering 2021 op zaterdag 19 juni 2021 om 11.00 uur.

Deze is alleen gereserveerd voor leden in orde van het lidgeld 2021.

Inschrijving verplicht via inschrijvingsformulier hieronder.

Dit jaar, gezien de sanitaire beperkingen die nog steeds van kracht zijn,

kunnen we spijtig genoeg geen begeleiders ontvangen.

Onze statuten staan ​​maximaal twee volmachten per aanwezig lid toe.

Na de AV krijgen degenen die het wensen de gelegenheid om een maaltijd te nemen.

Benoit Laurent biedt ons een Lasagne Buffet aan dat gratis door de club wordt aangeboden.

Drankjes tijdens de maaltijd worden door de deelnemers betaald.

Voorinschrijving voor het buffet is verplicht.

Dit kan op hetzelfde formulier als dat voor uw deelname aan de AV via onze web-site.

Adres van de dag:

EXYPE

Chaussée de Louvain 7,

1410 Waterloo

Leden die willen solliciteren voor een functie in de bestuursraad worden verzocht

hun sollicitatie voor 12 juni, vergezeld van een motivatiebrief,

in te dienen bij het secretariaat van de CRAC Belgium

Avenue des Etriers, 6 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Per post of per e-mail: contact@cracbelgium.com

Over de auteur

Fred WBR